โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 0 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 0 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 0 ชั่วโมง  
12 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง  
13 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  
14 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง  
15 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  
16 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 0 ชั่วโมง  
17 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 0 ชั่วโมง