โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 4 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 10 ชั่วโมง  45 นาที
10 สงขลา จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด 11 ชั่วโมง  40 นาที
11 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 12 ชั่วโมง  
12 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 12 ชั่วโมง  30 นาที
13 สงขลา สิงหนคร 0 ชั่วโมง  
14 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 13 ชั่วโมง  
15 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 14 ชั่วโมง  
16 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง