โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประกิจยนต์

เส้นทาง : นครราชสีมา - หัวหิน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 นครราชสีมา ปากช่อง 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 2 ชั่วโมง  
4 ปทุมธานี จุดจอดลาดหลุมแก้ว 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 นครปฐม จุดจอดบางเลน 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 นครปฐม จุดจอดกำแพงแสน 4 ชั่วโมง  
7 นครปฐม จุดจอดประกิจยนต์ นครปฐม 4 ชั่วโมง  20 นาที
8 ราชบุรี จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี 5 ชั่วโมง  
9 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 5 ชั่วโมง  50 นาที
10 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 6 ชั่วโมง  40 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประกิจยนต์หัวหิน 7 ชั่วโมง