โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประหยัดทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ยโสธร - เขมราฐ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  
3 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  
5 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 7 ชั่วโมง  50 นาที
6 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง  
7 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 10 ชั่วโมง  50 นาที