โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประหยัดทัวร์

เส้นทาง : เกษตร-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย
2 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 2 ชั่วโมง  
3 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 3 ชั่วโมง  
4 นครราชสีมา กม.0 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง