โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประหยัดทัวร์

เส้นทาง : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม จุดจอด อ.วาปีปทุม
2 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 1 ชั่วโมง  
4 นครราชสีมา กม.0 2 ชั่วโมง  
5 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 6 ชั่วโมง  30 นาที