โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประหยัดทัวร์

เส้นทาง : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
2 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครราชสีมา กม.0 3 ชั่วโมง  
6 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  10 นาที
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง  30 นาที