โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประหยัดทัวร์

เส้นทาง : เขมราฐ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดปากแซง
2 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 อำนาจเจริญ จุดจอดหนองผือ 1 ชั่วโมง  55 นาที
4 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา 2 ชั่วโมง  
5 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 2 ชั่วโมง  
6 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 3 ชั่วโมง  
7 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง  
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 4 ชั่วโมง  25 นาที
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 5 ชั่วโมง  15 นาที
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 4 ชั่วโมง  20 นาที
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 5 ชั่วโมง  
12 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง  40 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง