โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประหยัดทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พิมาย(พุทไธสง)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอดพิมาย 4 ชั่วโมง  15 นาที
3 บุรีรัมย์ ทางพาด 4 ชั่วโมง  25 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดบ้านเบา 4 ชั่วโมง  30 นาที
5 บุรีรัมย์ บ้านโนนสูง 4 ชั่วโมง  50 นาที
6 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง