โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประหยัดทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-โพนทราย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 0 ชั่วโมง  
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง  
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง  
5 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง  
6 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.โพนทราย 0 ชั่วโมง