โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประหยัดทัวร์

เส้นทาง : พนมไพร(พนมไพร) - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
2 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 1 ชั่วโมง  
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 2 ชั่วโมง  
5 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 3 ชั่วโมง  
6 นครราชสีมา จุดจอดชุมพวง 4 ชั่วโมง  40 นาที
7 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  40 นาที
8 นครราชสีมา จุดจอดพิมาย 3 ชั่วโมง  35 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง