โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประหยัดทัวร์

เส้นทาง : โพนทราย(โพนทราย)-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.โพนทราย
2 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง  
3 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง  
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง  
5 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 0 ชั่วโมง  
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง