โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : แม่สะเรียง-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง  
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง  
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง  
5 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง  
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง  
7 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง  
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง  
9 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง  
10 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง  
11 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง