โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่งการ 0 ชั่วโมง  
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ป่าลาน 0 ชั่วโมง  
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่ง แม่จ๋า 0 ชั่วโมง  
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุรินทร์ 0 ชั่วโมง  
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง  
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง  
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง  
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง  
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง  
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง  
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง  
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง  
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง  
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง