โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางหมู 0 ชั่วโมง  
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าป่าส้าน 0 ชั่วโมง  
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยผา ถ้ำปลา 0 ชั่วโมง  
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยสะลอบ 0 ชั่วโมง  
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุยะ 0 ชั่วโมง  
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.น้ำแข็ง น้ำกัด แม่สุยะ 0 ชั่วโมง  
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ลานา 0 ชั่วโมง  
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 1 ชั่วโมง  30 นาที
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.น้ำริน 0 ชั่วโมง  
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.กิ่วลม 0 ชั่วโมง  
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางแปก กิ่วลม 0 ชั่วโมง  
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทรายงาม 0 ชั่วโมง  
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 0 ชั่วโมง