โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่
2 เชียงใหม่ จุดจอด กาดหลวง 0 ชั่วโมง  
3 เชียงใหม่ จุดจอด เทพปัญญา รวมโชค 0 ชั่วโมง  
4 เชียงใหม่ จุดจอด ลิขิตชีวัน ตลาดรุ่งเจริญ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 0 ชั่วโมง  
5 เชียงใหม่ จุดจอด มหาลัยแม่โจ้ 0 ชั่วโมง  
6 เชียงใหม่ จุดจอด เอื้ออาทร หนองหาร ตชด. แม่เตาไห 0 ชั่วโมง  
7 เชียงใหม่ จุดจอด แม่แฝก ร่มหลวง เจดีย์แม่ครัว ร่มโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
8 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ห้วยส้ม แม่นาป๊าก วัดเทพนิมิตร 0 ชั่วโมง  
9 เชียงใหม่ จุดจอด บ.แม่หอพระ บ้านผึ้ง 0 ชั่วโมง  
10 เชียงใหม่ จุดจอด บ.นาเม็ง แมืองวะ 0 ชั่วโมง  
11 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ป่าไม้ ห้วยน้ำจาง ถ้ำบัวตอง 0 ชั่วโมง  
12 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ทุ่งแดง บ้านหลวง โหล่งขอด ฮ่างต่ำ ป่าห้า 0 ชั่วโมง  
13 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ห้วยทราย 0 ชั่วโมง  
14 เชียงใหม่ จุดจอด ต.แม่ปั๋ง 0 ชั่วโมง  
15 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ประดู่ แม่แพง ห้วยจู แม่พวก แม่แวน 0 ชั่วโมง  
16 เชียงใหม่ จุดจอด บ.หนองบัว ห้วยขง แม่เหี๊ยะ ร่มเกล้า 0 ชั่วโมง  
17 เชียงใหม่ จุดจอด บ.เขื่อนผาก ป่าตุ้ม บ้านหม้อป่าจี้ ทุ่งหลวง 0 ชั่วโมง  
18 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ทรายมูล สหกรณ์แปลง2 0 ชั่วโมง  
19 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว 0 ชั่วโมง