โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว
2 เชียงใหม่ จุดจอด ป่าฮิ้น ป่าตอง 0 ชั่วโมง  
3 เชียงใหม่ จุดจอด ปางมะกง ปางมะเยา ปางมะกู้ แม่ปาน กิวไฮ 0 ชั่วโมง  
4 เชียงใหม่ จุดจอด ปิงโค้ง 0 ชั่วโมง  
5 เชียงใหม่ จุดจอด ค่ายพิชิตปรีชา เมืองงาย 0 ชั่วโมง  
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.เชียงดาว 0 ชั่วโมง  
7 เชียงใหม่ จุดจอด แก่งปันเต้า 0 ชั่วโมง  
8 เชียงใหม่ จุดจอด แม่ทะลาย ปางช้าง ทับเดื่อ 0 ชั่วโมง  
9 เชียงใหม่ จุดจอด ปางกว้าว เขื่อนแม่งัด แม่แตง แม่มาลัย สลวง ร่ำเปิง 0 ชั่วโมง  
10 เชียงใหม่ จุดจอดรถ ห้วยน้ำริน หนองอาบช้าง เหมืองผ่า แม่ริม 0 ชั่วโมง  
11 เชียงใหม่ จุดจอดโรงพยาบาลนครพิงค์ 0 ชั่วโมง  
12 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ 0 ชั่วโมง