โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว
2 เชียงใหม่ จุดจอด ขุนแจ สามลี่ ทุ่งท่า 0 ชั่วโมง  
3 เชียงราย ป่าตึง 0 ชั่วโมง  
4 เชียงใหม่ จุดจอด แม่แลนน้อย ห้วยทราย หินลาด ป่าตึง เวียงป่าเป้า 0 ชั่วโมง