โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง  
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 3 ชั่วโมง  
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 0 ชั่วโมง