โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง  
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง  
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง  
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง  
6 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง