โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : ขุนยวม - แม่สะเรียง - เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง  
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง  
4 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง