โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง  
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง  
4 เชียงใหม่ อาเขต 2(เชียงใหม่) 0 ชั่วโมง