โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง  
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สบเปิง 0 ชั่วโมง  
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ป่าแป๋ 0 ชั่วโมง  
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่เลา อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง  
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง  
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ห้วยน้ำดัง ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง  
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง  
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปิง 0 ชั่วโมง  
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 3 ชั่วโมง  
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทรายงาม 0 ชั่วโมง  
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางแปก กิ่วลม 0 ชั่วโมง  
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.กิ่วลม 0 ชั่วโมง  
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.น้ำริน 0 ชั่วโมง  
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 4 ชั่วโมง  
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ลานา 0 ชั่วโมง  
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.น้ำแข็ง น้ำกัด แม่สุยะ 0 ชั่วโมง  
18 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุยะ 0 ชั่วโมง  
19 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยสะลอบ 0 ชั่วโมง  
20 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยผา ถ้ำปลา 0 ชั่วโมง  
21 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าป่าส้าน 0 ชั่วโมง  
22 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางหมู 0 ชั่วโมง  
23 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 6 ชั่วโมง