โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง  
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สบเปิง 0 ชั่วโมง  
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ป่าแป๋ 0 ชั่วโมง  
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่เลา อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง  
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง  
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ห้วยน้ำดัง ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง  
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง  
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปิง 0 ชั่วโมง  
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 3 ชั่วโมง