โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

รุ่งกิจทัวร์

เส้นทาง : ชุมพร - ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชุมพร จุดจอดรุ่งกิจทัวร์หลังตลาดชุมพร
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง  
3 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ระนอง ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง 3 ชั่วโมง  
5 ระนอง จุดจอด อ.กะเปอร์ 4 ชั่วโมง  
6 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 5 ชั่วโมง  
7 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 6 ชั่วโมง  10 นาที
8 พังงา จุดจอด ต.เขาหลัก 7 ชั่วโมง  
9 พังงา บขส. โคกกลอย 8 ชั่วโมง  
10 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 9 ชั่วโมง