โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

รุ่งประเสริฐทัวร์

เส้นทาง : อุบล-รัตนบุรี-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สำนักงานรุ่งประเสริฐ (อุบลราชธานี)
2 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 ศรีสะเกษ จุดจอดม่วงหมาก 2 ชั่วโมง  20 นาที
4 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 สุรินทร์ ท่าตูม 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 3 ชั่วโมง  50 นาที
7 บุรีรัมย์ สตึก 4 ชั่วโมง  10 นาที
8 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.แคนดง 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 บุรีรัมย์ ทางพาด(คูเมือง) 4 ชั่วโมง  50 นาที
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที