โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

รุ่งประเสริฐทัวร์

เส้นทาง : อุบลราชธานี - กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 0 ชั่วโมง  55 นาที
4 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 มหาสารคาม สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) 4 ชั่วโมง  
6 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  50 นาที