โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

รุ่งประเสริฐทัวร์

เส้นทาง : บึงบูรพ์ - กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ์
2 ศรีสะเกษ จุดจอดม่วงหมาก 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 สุรินทร์ ท่าตูม 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 บุรีรัมย์ สตึก 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.แคนดง 2 ชั่วโมง  40 นาที
8 บุรีรัมย์ ทางพาด(คูเมือง) 2 ชั่วโมง  50 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง