โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

รุ่งประเสริฐทัวร์

เส้นทาง : โคราช-สารคาม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 1 ชั่วโมง  50 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 2 ชั่วโมง  20 นาที
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 3 ชั่วโมง  10 นาที
5 มหาสารคาม สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) 3 ชั่วโมง  30 นาที