โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

รุ่งประเสริฐทัวร์

เส้นทาง : รัตนบุรี - กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี
2 สุรินทร์ ท่าตูม 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 บุรีรัมย์ สตึก 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.แคนดง 2 ชั่วโมง  
6 บุรีรัมย์ ทางพาด(คูเมือง) 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  50 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง  20 นาที