โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

รุ่งประเสริฐทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
3 นครราชสีมา จุดจอดพิมาย 5 ชั่วโมง  
4 นครราชสีมา จุดจอดชุมพวง 5 ชั่วโมง  20 นาที
5 บุรีรัมย์ ทางพาด(คูเมือง) 5 ชั่วโมง  30 นาที
6 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.แคนดง 5 ชั่วโมง  40 นาที
7 บุรีรัมย์ สตึก 6 ชั่วโมง  
8 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 6 ชั่วโมง  20 นาที
9 สุรินทร์ ท่าตูม 7 ชั่วโมง  
10 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 7 ชั่วโมง  20 นาที
11 ศรีสะเกษ จุดจอดม่วงหมาก 7 ชั่วโมง  40 นาที
12 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านอีเซ 7 ชั่วโมง  45 นาที
13 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 8 ชั่วโมง  
14 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านส้มป่อย 8 ชั่วโมง  20 นาที
15 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.กันทรารมย์ 8 ชั่วโมง  50 นาที
17 อุบลราชธานี จุดจอด อ.วารินทร์ชำราบ 9 ชั่วโมง  20 นาที
18 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 9 ชั่วโมง  30 นาที