โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 6 ชั่วโมง  
3 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ร่องคำ 6 ชั่วโมง  20 นาที
4 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 7 ชั่วโมง  55 นาที