โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพ-เลิงนกทา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง  
4 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
6 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง  
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง  
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  
9 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง  
10 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง  
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง  
12 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง  
13 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง  
14 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง  
15 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง  
16 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก 0 ชั่วโมง  
17 ร้อยเอ็ด จุดจอดโคกกลาง 0 ชั่วโมง  
18 ยโสธร จุดจอดห้องแซง 0 ชั่วโมง  
19 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 0 ชั่วโมง