โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

เส้นทาง : กาญจนบุรี-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครปฐม สำนักงานศศนันท์ทรานสปอร์ต นครปฐม
2 ราชบุรี จุดจอดบ้านโป่ง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 กาญจนบุรี จุดจอดตลาดเขต 3 ชั่วโมง  15 นาที
5 สุพรรณบุรี จุดจอดอู่ทอง 3 ชั่วโมง  30 นาที
6 สุพรรณบุรี จุดจอดวัดป่าฯ 4 ชั่วโมง  
7 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
8 สุพรรณบุรี จุดจอดสามชุก 4 ชั่วโมง  40 นาที
9 ชัยนาท จุุอจอด อ.สรรคบุรี 5 ชั่วโมง  15 นาที
10 ชัยนาท สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยนาท 5 ชั่วโมง  35 นาที
11 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 7 ชั่วโมง  10 นาที
13 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 8 ชั่วโมง  
14 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 8 ชั่วโมง  40 นาที
15 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 9 ชั่วโมง  20 นาที
16 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 9 ชั่วโมง  45 นาที
17 ตาก บ้านตาก 10 ชั่วโมง  
18 ตาก ปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 10 ชั่วโมง  15 นาที
19 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 11 ชั่วโมง  
20 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 11 ชั่วโมง  10 นาที
21 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 11 ชั่วโมง  25 นาที
22 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 12 ชั่วโมง  5 นาที
23 ลำพูน จุดจอดดอยติ 13 ชั่วโมง  
24 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  45 นาที
25 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  45 นาที