โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

เส้นทาง : สมุทรสาคร-พุน้ำร้อน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 กรุงเทพมหานคร พระราม2 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบ้านแพ้ว 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครปฐม จุดจอดม.คริสเตียน 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 นครปฐม นครปฐม 1 ชั่วโมง  10 นาที
6 ราชบุรี จุดจอดบ้านโป่ง 1 ชั่วโมง  25 นาที
7 กาญจนบุรี จุดจอดลูกแก 1 ชั่วโมง  45 นาที
8 กาญจนบุรี ท่ามะกา 1 ชั่วโมง  55 นาที
9 กาญจนบุรี จุดจอดแยกบริหาร 2 ชั่วโมง  5 นาที
10 กาญจนบุรี ท่าเรือ 2 ชั่วโมง  10 นาที
11 กาญจนบุรี จุดจจอดหนองเสือ 2 ชั่วโมง  15 นาที
12 กาญจนบุรี จุดจอดหนองตาบ่ง 2 ชั่วโมง  20 นาที
13 กาญจนบุรี จุดจอดแยกมิราเคิล 2 ชั่วโมง  30 นาที
14 กาญจนบุรี จุดจอดท่าล้อ 2 ชั่วโมง  45 นาที
15 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 3 ชั่วโมง  
16 กาญจนบุรี จุดจอดม.ราชภัฏกาญจนบุรี 3 ชั่วโมง  20 นาที
17 กาญจนบุรี จุดจอดบ้านเก่า 3 ชั่วโมง  40 นาที
18 กาญจนบุรี จุดจอดลำทราย 3 ชั่วโมง  50 นาที
19 กาญจนบุรี จุดจอดบ้านหนองเก่า 4 ชั่วโมง  
20 กาญจนบุรี จุดจอดประตูด่าน 4 ชั่วโมง  10 นาที
21 กาญจนบุรี จุดจอดบ้านพุน้ำร้อน 4 ชั่วโมง  20 นาที