โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

เส้นทาง : พุน้ำร้อน-สมุทรสาคร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กาญจนบุรี จุดจอดบ้านพุน้ำร้อน
2 กาญจนบุรี จุดจอดประตูด่าน 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 กาญจนบุรี จุดจอดบ้านหนองเก่า 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 กาญจนบุรี จุดจอดลำทราย 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 กาญจนบุรี จุดจอดบ้านเก่า 0 ชั่วโมง  40 นาที
6 กาญจนบุรี จุดจอดม.ราชภัฏกาญจนบุรี 0 ชั่วโมง  55 นาที
7 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 1 ชั่วโมง  20 นาที
8 กาญจนบุรี จุดจอดท่าล้อ 1 ชั่วโมง  35 นาที
9 กาญจนบุรี จุดจอดแยกมิราเคิล 1 ชั่วโมง  45 นาที
10 กาญจนบุรี จุดจอดหนองตาบ่ง 1 ชั่วโมง  45 นาที
11 กาญจนบุรี จุดจจอดหนองเสือ 1 ชั่วโมง  50 นาที
12 กาญจนบุรี ท่าเรือ 1 ชั่วโมง  55 นาที
13 กาญจนบุรี จุดจอดแยกบริหาร 2 ชั่วโมง  
14 กาญจนบุรี ท่ามะกา 2 ชั่วโมง  5 นาที
15 กาญจนบุรี จุดจอดลูกแก 2 ชั่วโมง  15 นาที
16 ราชบุรี จุดจอดบ้านโป่ง 2 ชั่วโมง  35 นาที
17 นครปฐม นครปฐม 3 ชั่วโมง  
18 นครปฐม จุดจอดม.คริสเตียน 3 ชั่วโมง  30 นาที
19 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบ้านแพ้ว 3 ชั่วโมง  50 นาที
20 กรุงเทพมหานคร พระราม2 4 ชั่วโมง  15 นาที
21 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 4 ชั่วโมง  20 นาที