โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ตาก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครปฐม สำนักงานศศนันท์ทรานสปอร์ต นครปฐม
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 1 ชั่วโมง  
3 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 4 ชั่วโมง  
4 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 6 ชั่วโมง  20 นาที
5 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 7 ชั่วโมง  10 นาที
6 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 8 ชั่วโมง  40 นาที
7 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 8 ชั่วโมง