โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

เส้นทาง : เชียงใหม่-กาญจนบุรี (ด่วนVIP)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 8 ชั่วโมง  40 นาที
4 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 10 ชั่วโมง