โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีทั่วไทย

เส้นทาง : ภูเก็ต - พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว สะปำ 0 ชั่วโมง  
3 ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว ท่าเรือ 0 ชั่วโมง  
4 ภูเก็ต จุดจอดอนุสาวรีย์ 0 ชั่วโมง  
5 ภูเก็ต จุดจอดถลาง 999 0 ชั่วโมง  
6 ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว ถลาง 0 ชั่วโมง  
7 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง  
8 ภูเก็ต จุดจอดเสน่ห์โพธิ์ทัวร์ 0 ชั่วโมง  
9 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 0 ชั่วโมง  
10 พังงา บขส. โคกกลอย 1 ชั่วโมง  15 นาที
11 พังงา จุดจอด ต.ท่าอยู่ 2 ชั่วโมง  
12 พังงา จุดจอดหล่อยูง 2 ชั่วโมง  
13 พังงา จุดจอด อบต.กะไหล 2 ชั่วโมง  
14 พังงา จุดจอด ต.กระโสม 2 ชั่วโมง  
15 พังงา จุดจอดหม้อแกง 2 ชั่วโมง  
16 พังงา จุดจอดศาลาหม้อแกง 2 ชั่วโมง  
17 พังงา จุดจอดตลาดสดทับปุด 2 ชั่วโมง  
18 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 2 ชั่วโมง  
19 พังงา จุดจอดแยกนาเหนือ 2 ชั่วโมง  
20 พังงา จุดจอดแยกเขาต่อ 2 ชั่วโมง  
21 พังงา จุดจอดบ้านตาขุน 2 ชั่วโมง  45 นาที
22 พังงา จุดจอด กม.18 3 ชั่วโมง  
23 พังงา จุดจอดโกอ๊อฟ 3 ชั่วโมง  
24 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 4 ชั่วโมง  
25 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 5 ชั่วโมง  
26 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 5 ชั่วโมง  
27 ชุมพร จุดจอด จ.ชุมพร 6 ชั่วโมง  
28 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 7 ชั่วโมง  
29 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบางสะพาน 7 ชั่วโมง  30 นาที
30 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 8 ชั่วโมง  
31 เพชรบุรี จุดจอดหัวหิน 9 ชั่วโมง  30 นาที
32 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 10 ชั่วโมง  15 นาที
33 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 10 ชั่วโมง  15 นาที
34 สมุทรปราการ จุดจอดแสมดำ 11 ชั่วโมง  
35 สมุทรปราการ จุดจอดบางนา 11 ชั่วโมง  
36 สมุทรปราการ จุดจอดบางพลี 12 ชั่วโมง  
37 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 13 ชั่วโมง  
38 ชลบุรี จุดจอดชลบุรี-เฉลิมไทย 13 ชั่วโมง  
39 ชลบุรี ท่าศรีราชา 13 ชั่วโมง  25 นาที
40 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง  40 นาที
41 ชลบุรี สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา 14 ชั่วโมง