โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีทั่วไทย

เส้นทาง : พัทยา - ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 1 ชั่วโมง  
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 19 ชั่วโมง  40 นาที
5 สมุทรปราการ จุดจอดบางพลี 2 ชั่วโมง  
6 กรุงเทพมหานคร จุดจอดแสมดำ 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 เพชรบุรี จุดจอดหัวหิน 4 ชั่วโมง  
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบางสะพาน 6 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชุมพร จุดจอด จ.ชุมพร 8 ชั่วโมง  
12 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 9 ชั่วโมง  
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพุนพิน(สหกรณ์โคอ๊อฟ) 10 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตาขุน 11 ชั่วโมง  30 นาที
15 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 12 ชั่วโมง  
16 พังงา บขส. โคกกลอย 12 ชั่วโมง  30 นาที
17 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 14 ชั่วโมง