โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีอีสาน

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง  
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  
6 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง  
7 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง  
8 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง  
9 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง  
10 อุดรธานี จุดจอดพังงู 0 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง  
13 อุดรธานี จุดจอดกุดจิก 0 ชั่วโมง  
14 สกลนคร จุดจอดบ้านต้าย 0 ชั่วโมง  
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง  
16 สกลนคร จุดจอดโคกสี 0 ชั่วโมง  
17 สกลนคร จุดจอดโคกคอน 0 ชั่วโมง  
18 สกลนคร จุดจอดบ้านดงบัง 0 ชั่วโมง  
19 สกลนคร จุดจอดบ้านเหล่า 0 ชั่วโมง  
20 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 0 ชั่วโมง  
21 สกลนคร จุดจอดกุดเรือคำ 0 ชั่วโมง  
22 สกลนคร จุดจอด อ.บ้านม่วง 0 ชั่วโมง