โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีอีสาน

เส้นทาง : บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.บ้านม่วง
2 สกลนคร จุดจอดกุดเรือคำ 0 ชั่วโมง  
3 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 0 ชั่วโมง  
4 อุดรธานี จุดจอดบ้านเหล่า 0 ชั่วโมง  
5 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านดงบัง 0 ชั่วโมง  
6 สกลนคร จุดจอดโคกคอน 0 ชั่วโมง  
7 สกลนคร จุดจอดโคกสี 0 ชั่วโมง  
8 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง  
9 สกลนคร จุดจอดบ้านต้าย 0 ชั่วโมง  
10 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 0 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี จุดจอดพังงู 0 ชั่วโมง  
13 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง  
14 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง  
15 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง  
16 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง  
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  
18 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 4 ชั่วโมง  30 นาที
19 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  
20 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง  
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง