โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีอีสาน

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง  
5 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง  
6 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง  
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง  
8 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 0 ชั่วโมง  
9 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง  
10 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง  
11 บึงกาฬ จุดจอดหอคำ 0 ชั่วโมง  
12 บึงกาฬ จุดจอดไคสี 0 ชั่วโมง  
13 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  
14 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง  
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า 13 ชั่วโมง