โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีอีสาน

เส้นทาง : บุ่งคล้า-หนองคาย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า
2 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง  
3 บึงกาฬ บริษัทสวัสดีอีสาน 0 ชั่วโมง  
4 บึงกาฬ จุดจอดไคสี 0 ชั่วโมง  
5 บึงกาฬ จุดจอดหอคำ 0 ชั่วโมง  
6 หนองคาย จุดจอดปากคาด 0 ชั่วโมง  
7 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง  
8 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 0 ชั่วโมง  
9 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง  
10 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง  
13 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  15 นาที
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  15 นาที