โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีอีสาน

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น จุดจอด อ.พล 0 ชั่วโมง  
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 0 ชั่วโมง  
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  
6 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง  
7 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง  
8 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง  
9 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง  
10 อุดรธานี จุดจอดพังงู 0 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง  
13 อุดรธานี จุดจอดกุดจิก 8 ชั่วโมง  
14 สกลนคร จุดจอดบ้านต้าย 8 ชั่วโมง  
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 8 ชั่วโมง  
16 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 8 ชั่วโมง  40 นาที
17 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 9 ชั่วโมง