โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีอีสาน

เส้นทาง : พังโคน-สว่าง-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน
2 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 0 ชั่วโมง  
3 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง  
4 สกลนคร จุดจอดบ้านต้าย 0 ชั่วโมง  
5 อุดรธานี จุดจอดกุดจิก 0 ชั่วโมง  
6 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง  
7 อุดรธานี จุดจอดพังงู 0 ชั่วโมง  
8 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง  
9 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง  
10 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.พล 0 ชั่วโมง  
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง