โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีอีสาน

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 6 ชั่วโมง  
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 6 ชั่วโมง  
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 6 ชั่วโมง  
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 6 ชั่วโมง  
6 ขอนแก่น จุดจอดศรีบุญเรือง 6 ชั่วโมง  
7 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 7 ชั่วโมง  30 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 8 ชั่วโมง  
10 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 8 ชั่วโมง  
11 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 8 ชั่วโมง  
12 หนองบัวลำภู จุดจอดแยกข้าวสาร 8 ชั่วโมง  
13 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 8 ชั่วโมง  
14 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 8 ชั่วโมง  
15 อุดรธานี จุดจอดแยกสามเหลี่ยม 9 ชั่วโมง  
16 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม 9 ชั่วโมง  
17 อุดรธานี จุดจอดบ้านก้อง 9 ชั่วโมง  
18 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาคำน้อย 10 ชั่วโมง  
19 อุดรธานี จุดจอด อ.นายูง 10 ชั่วโมง  
20 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาต้อง 10 ชั่วโมง  
21 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม 10 ชั่วโมง