โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีอีสาน

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  
4 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง  
5 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง  
6 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง  
7 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง  
8 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง  
9 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง  
10 อุดรธานี จุดจอดทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง  
12 หนองคาย จุดจอดคำปะกั้ง 0 ชั่วโมง  
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 0 ชั่วโมง  
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 0 ชั่วโมง  
15 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 0 ชั่วโมง  
16 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 0 ชั่วโมง  
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง  
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง  
19 บึงกาฬ จุดจอดโนนสมบูรณ์ 0 ชั่วโมง  
20 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 11 ชั่วโมง