โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีอีสาน

เส้นทาง : สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม
2 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาต้อง 0 ชั่วโมง  
3 อุดรธานี จุดจอด อ.นายูง 0 ชั่วโมง  
4 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาคำน้อย 0 ชั่วโมง  
5 อุดรธานี จุดจอดบ้านก้อง 0 ชั่วโมง  
6 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม 1 ชั่วโมง  
7 อุดรธานี จุดจอดแยกสามเหลี่ยม 0 ชั่วโมง  
8 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 0 ชั่วโมง  
9 อุดรธานี บ้านผือ 0 ชั่วโมง  
10 หนองบัวลำภู จุดจอดแยกข้าวสาร 0 ชั่วโมง  
11 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง  
12 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง  
13 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง  
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 0 ชั่วโมง  
15 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 3 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดศรีบุญเรือง 0 ชั่วโมง  
17 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 0 ชั่วโมง  
18 ขอนแก่น ภูเวียง 0 ชั่วโมง  
19 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง  
20 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 0 ชั่วโมง  
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง