โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีอีสาน

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-คำใหญ่-ชื่นชม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  45 นาที
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 มหาสารคาม จุดจอดบ้านเขื่อน 6 ชั่วโมง  45 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดบ้านจาน 6 ชั่วโมง  55 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.ซำสูง 7 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 7 ชั่วโมง  35 นาที
9 กาฬสินธุ์ จุดจอด ต.คำใหญ่ 7 ชั่วโมง  55 นาที
10 อำนาจเจริญ จุดจอด กุดปลาดุก 8 ชั่วโมง  25 นาที
11 อำนาจเจริญ จุดจอด ชื่นชม 8 ชั่วโมง  35 นาที